Mijn werkwijze

1

INTAKE

Na het invullen van het contactformulier neem ik zo snel mogelijk telefonisch contact op.

Tijdens dit gesprek probeer ik de hulpvraag helder te krijgen en maken we verdere afspraken.

INVENTARISATIE

Hierna volgt er een live intake met ouder(s) en leerling waarin ik de globale hulpvraag nog specifieker probeer te maken.

Wederzijdse wensen en verwachtingen worden uitgesproken.

Alles wordt vastgelegd in een plan van aanpak.

Daarin wordt stap voor stap uitgelegd hoe het probleem wordt aangepakt en op welke wijze er wordt geëvalueerd.

Onderdeel van het plan is ook een financiële begroting, zodat u weet wat u kunt verwachten.

In ieder geval zijn er aan de intake en het verslag geen kosten verbonden.

2

3

AKKOORD + START TRAJECT

Na akkoord wordt het tijd om aan de slag te gaan.