Basisonderwijs

Lespakket Rekenen en Wiskunde basisonderwijs.

 • Alle elementaire vaardigheden van Rekenen.
 • Rekenen in een context.
 • Basis van Wiskunde.
 • Uitleg d.m.v. video’s
 • Dyscalculie behandeling

Lespakket Taal en spelling basisonderwijs

 • Alle elementaire vaardigheden van Taal en spelling
 • Grammatica
 • Werkwoordspelling
 • Begrijpend lezen
 • Dyslexie behandeling
 • Spellen
 • Uitleg d.m.v. video’s

Lespakket Wereldoriëntatie basisonderwijs

 • Aardrijkskunde
 • Topografie
 • Geschiedenis
 • Biologie

Pakket Muziek

 • Algemene muziekleer
 • Harmonieleer en contrapunt
 • Arrangeren

Voortgezet Onderwijs

Lespakket rekenen en Wiskunde V.O.

 • Alle elementaire vaardigheden van Wiskunde
 • Wiskunde in een context
 • Uitleg d.m.v. video’s

Lespakket Taal en Spelling V.O.

 • Grammatica
 • Werkwoordspelling
 • Begrijpend lezen
 • Dyslexie behandeling
 • Spelling
 • Uitleg d.m.v. video’s

Lespakket Wereldoriëntatie V.O.

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Biologie
 • NaSk

Pakket Muziek

 • Algemene muziekleer
 • Harmonieleer en contrapunt
 • Arrangeren