JUST LIKE YOU

EXPERTISE in hoogbegaafdheid

Reacties van klanten

Wij kwamen tot de ontdekking dat onze dochter hoogbegaafd is en ook hoog sensitief. En die combinatie was voor ons erg pittig. Zoekende naar hoe we onze dochter het beste konden helpen kwamen we Eddy als leraar in het hoogbegaafdenonderwijs tegen. Zijn aanpak met haar was voor ons zeer verhelderend in stimulerend. Wij zagen haar alsof ze een Rubiks Cube was, compleet in de war. Met hulp van Eddy kregen we het voor elkaar om laag voor laag op te lossen.

Eddy, jouw tips hebben ons en haar leven een stukje gemakkelijker gemaakt en we hebben meer (be)grip over de situatie gekregen en hoe om te gaan met hoogbegaafdheid.

John & Ellen (ouders van 3 hoogbegaafde kids)

Misschien herken jij je in 1 van de onderstaande situaties

Je kind is hoogbegaafd, maar is niet gelukkig. Wat is er mogelijk?

Heel veel hoogbegaafde kinderen ondervinden de nodige ­tegenslag in hun leven. Soms lijkt het of ze door niemand begrepen worden, terwijl ze het in hun ogen zo goed bedoelen. Ze hebben een andere manier van denken en dat is voor de omgeving heel erg lastig. Daarbij komt nog dat hoogbegaafde kinderen de neiging hebben om overal invloed op te willen hebben. Door al deze aspecten kan het leven best wel ingewikkeld zijn.
Sociaal-emotioneel lopen ze tegen barrières op. Toch is het mogelijk om hoogbegaafde kinderen te laten ondervinden dat ze er meer grip op kunnen krijgen. Belangrijk is om inzichtelijk te maken dat iedere uiting van gedrag iets oproept bij de ander.
Er zijn tal van theorieën die dit ondersteunen. Ondermeer kernkwadranten en de opvattingen van Stephen Covey werken verhelderend.

Je kind is hoogbegaafd en heeft behoefte aan meer cognitieve uitdaging.

Het is een bekend probleem. Veel hoogbegaafde kinderen worden onvoldoende uitgedaagd op school. Het gevaar van onderpresteren ligt op de loer. En daarmee wordt de motivatie ook minder. Veel ouders zullen dit herkennen. Het is belangrijk om de tanden weer ergens te moeten inzetten. Voor alle onderdelen van het curriculum van de basisschool en het V.O. heb ik inspirerende en uitdagende lespakketten. Ieder pakket wordt samengesteld nadat de ontwikkeling in kaart is gebracht. Begeleiding door mij hierbij kan op verschillende manieren. Bij mij in de praktijk of digitaal met mail, skype, facetime etc. Uniek is dat iedere leerling werkt in een eigen digitale leeromgeving en de ontwikkeling wordt vastgelegd in een digitaal portfolio.

Je kind is hoogbegaafd en heeft last van te weinig ontwikkelde executieve vaardigheden.

Heel veel hoogbegaafde kinderen hebben moeite om hun gedrag te reguleren. Ze hebben vaak moeite om te beslissen op welke activiteiten of taken ze hun aandacht moeten richten en welke ze moeten uitvoeren. Ook hebben ze moeite met korte -en lange termijnplanning. Tal van bijkomende problemen belemmeren zodoende effectief werken. Toch kan er wat aan gedaan worden. Door gericht het eigen inzicht te vergroten en de kinderen praktische handvatten te geven kunnen de executieve vaardigheden verbeteren.

Je kind is hoogbegaafd en heeft behoefte aan muzikale uitdaging.

Veel hoogbegaafde kinderen zijn muzikaal. Muziek is een geweldige ontdekkingstocht. Vooral als de structuur duidelijk wordt. Vaak levert dit een onbedwingbare honger naar nieuwe kennis op. Het lespakket muziek biedt tal van mogelijkheden.

Je kind is hoogbegaafd en heeft moeite met het leren en maken van toetsen.

Een groot misverstand van hoogbegaafde kinderen is dat ze altijd goed presteren. Het tegendeel is vaak waar. Juist testen en toetsen maken vinden ze vaak heel erg moeilijk. Dat komt omdat ze anders denken. “Zo makkelijk kan het toch niet zijn”. “Er moet wel een addertje onder het gras zitten”. Met als gevolg dat toetsen geen reëel beheersingsniveau aangeven. Het leren voor toetsen is ook vaak een hele klus. Toch is het mogelijk om veel meer inzicht en vaardigheden te ontwikkelen. Hoe is een toets opgebouwd? Welke vraagstelling wordt gebruikt? Wat zijn de moeilijkheden bij multiple choice?. Deze elementen komen allemaal aan de orde. Hoe leer je voor een toets. Ik gebruik hierbij de techniek van scrummen.

Snel navigeren

kids-sitting-on-green-grass-field-1094072

Over mij

schoolmateriaal

Lespakketten

hoogbegaafd

Hoogbegaafdheid

schoolklas

Onderwijs